Psykologisk analytisk terapi

Psykologisk analytisk terapi er baseret på den schweiziske læge og dybdepsykolog C. G. Jungs teorier. Ved terapien opnås en tættere forbindelse mellem det bevidste og det ubevidste.

  • Man får udbygget bevidstheden om sig selv og sine reaktionsmønstre.
  • Man får en større indsigt i de måder, man er sammen med andre mennesker på.
  • Man opnår en bedre evne til at handle mere hensigtsmæssigt.